Byabladet

Byabladet julen 2017 den tryckta versionen

Önskar vi alla i Snårestad!

 

Detta händer i Snårestad

Nu i samband med jul och nyår har vi inte planerat några byalagsaktiviter. Vårens och sommarens aktiviteter kommer i vårens byablad som kommer ut innan byatinget.

Aktuell byalagsalmanacka har du alltid på www.snarestad.se.

 

Byatinget är den 10 mars 17:00

Blir det någon annan aktivitet så meddelar vi det via e-post. Du har väl lämnat din e-post adress till sekreterare@snarestad.se?

 

Glöm inte medlemsavgift för 2018

Vi behåller samma låga medlemsavgift för 2018: 100 kr för vuxen, 10 kr för barn och ungdom under 21 år. Barn upp till 3 år är gratis. Betala gärna före årsskiftet till bankgiro 5945-9735. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften gäller. Nyinflyttade bybor är medlemmar första året utan avgift om man meddelar oss sin e-mailadress: sekreterare@snarestad.se

 

Nytt och gammalt i skön förening

Snårestad Byalag. Vilka är vi? Vad vill vi?

Ibland är det vettigt att stanna upp och begrunda. När vi hade ett möte med Ystads kommun kom vi fram till en formulering:

Snårestad vill vara en framtidsinriktad kulturbygd.

Med det menar vi att vi ska stå på två ben; vi vill värna vår historia, bygd, kultur och traditioner. Men vi vill också stå för utveckling, ha en positiv attityd och kännas moderna.

Aktiviteterna 2017 speglar den inställningen väl, tycker vi. Självklart har vi samlats kring våra traditioner; valborg, loppis, musikarrangemang, pubar, äggarullning etc. Men vi har också sett en del förnyelse och nygamla aktiviteter som kommit tillbaka. Fågelexkursion, vandringar, yoga, föreläsningar (om historiska kvinnor, arbetet som barnmorska i Bolivia och om hälsa). Frukost på verandan med Bengt Norborg som blev en succé. Berit Andersson (röda huset) öppnade sin fina bastu för sköna bad.

Det är kul med förnyelse! Men självklart finns plats för fler idéer. Har du en tanke eller förslag på en aktivitet som skulle vara kul, vettig, nyttig, annorlunda eller till och med nödvändig? Stort som smått har ingen betydelse. Kanske är du duktig på något och kan lära ut? Eller vill du lära dig mer om något som man skulle kunna arrangera i Byalaget?

Hör av dig! Maila (t ex alderman@snarestad.se), ring eller prata direkt med någon som är aktiv i Byalaget.

Då kan vi kanske lägga till ytterligare någon kul aktivitet också 2018!

God jul och ett gott nytt Snårestadsår!

Styrelsen Snårestad Byalag


Ny översiktsplan berör Snårestad

Alla kommuner har en översiktsplan, som ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Ystads kommuns nya översiktsplan beräknas gå ut på samråd våren 2018 och finnas som färdigt förslag efter valet 2018. Översiktsplanen är inte ett exakt styrinstrument, utan snarare en vision om vad kommunen vill.

Snårestads Byalag stod värd för ett dialogmöte om översiktsplanen, med bl a stadsarkitekt Leila Ekman samt representanter från fem byalag.

Vad gäller satsningar på ny bebyggelse berättade Leila Ekman att det görs i de stationsnära orterna (Ystad, Köpingebro och Svarte).

Både från Snårestad och Sjörup/Vallösa påpekades att tillgängligheten måste bevaras och utvecklas på landsbygden. Sjörup/Vallösa pekade på trenden där markägare går mot att stänga av sina områden i större utsträckning än förr, vilket begränsar framkomligheten. Det behövs ett finmaskigare nät för att röra sig till fots och med cykel i kommunen. Dialog och nyttjanderättsavtal kan vara ett sätt att lösa tillgängligheten.

Från Snårestads håll påpekades också tillgängligheten och att stigar gärna får behållas och förbättras. Kopplingen mellan byarna är viktig. Hänsyn ska tas till befintliga natur- och kulturvärden vid nybyggnation; takvinkel, fasadmaterial, placering på tomten etc. Vi kan se en försiktig förtätning men vi ser samtidigt värden i tomma ytor (ex hagmarker mitt i byn).

Snårestad vill se sig som en framtidsinriktad kulturbygd. Vi har idag en åldrande befolkning men vill locka barnfamiljer. Skola, fritids och förskola måste finnas på rimligt avstånd.

Flera påpekade också att vi är en del av Västerlen – inte Österlen. Det är viktigt att klargöra. Västerlen är det kulliga slättlandskapet med skogar, slott och kyrkor och med tillgängligheten till Malmö och västra Skåne. Detta borde lyftas fram även från kommunen. Byarna är positiva till en försiktig exploatering/ökning av turism – men vill samtidigt inte att det exploateras för mycket.

Ystads kommun har återkopplat från mötet och har sammanfattat vad de tar med sig i arbetet med översiktsplanen:

 Det finns ett Västerlen!

 Naturen är en viktig del i landskapet. Finmaskigheten i strövområden behöver utvecklas, gärna även för cyklister och ryttare.

 Byarna kan växa men med försiktighet och med hänsyn till den befintliga kultur- och naturmiljön.

 Skola/affär/kollektivtrafik/fiber/mobilnät är viktigt. Om skola/tåg inte finns på orten är kopplingen mellan byarna samt bytespunkter viktiga. Transportmedel förändras; elcyklar, elmopeder och liknande kan ta en längre än cykeln. Viktigt att planera även för dessa.

Tack för förslagen på investeringar!

Vi efterlyste förslag på vad vi skulle kunna söka kommunala bidrag för inom ”Fokus på byarna 2018”. Här är förslagen vi fick in:

 • Fortsätt satsningen på de vackra trädalléerna kring Snårestad.
 • Bättre belysning i byn.
 • Badbrygga till Snårestads strand.
 • Renovera gamla köket i Byahuset till en keramik- och kreativ verkstad, investera i ugn och drejskiva.
 • Renovera bastun i Byahusets källare.
 • Utomhus wifi-täckning i Snårestad.
 • Förnya taket på Byahuset.

Alla förslag känns spännande. Och även om styrelsen nu valt att prioritera takrenoveringen, finns övriga förslag kvar i idébanken.

Det valet gjorde vi för att Byahuset är så centralt för vårt aktiva byalag och för våra hyresgäster. Vi har redan investerat mycket arbete, tid och pengar på huset och för att säkra den investeringen anser vi att det gamla spåntaket från 1927 behöver bytas ut, och förmodligen också en stor del av takpannorna.

Detta är en mycket stor kostnad, och en förutsättning för att klara investeringen är att vi får bidrag till detta.

Läget efter branden

”Vi vill börja med att tacka för all hjälp och allt stöd vi fått från er i Snårestad i samband med branden. Ert stöd har gjort stor skillnad.

Som de flesta nog redan vet har polisen inte kommit någon vart med sin utredning utan valt att lägga ner förundersökningarna för båda bränderna. Vidare känner ni nog även till att det försäkringsbolag vi använt oss av, Trygg Hansa, nekat oss ersättning för brandskadan. Vi har stämt försäkringsbolaget och inväntar nu svar från dem, något som skjuts upp och skjuts upp. Tingsrätten har nu sagt att försäkringsbolaget inte kommer få fler möjligheter att skjuta upp svaret.

Vi tycker det är mycket tråkigt och det stör oss att vi ännu inte kunnat röja upp på tomten. Anledningen till detta är tvisten som pågår. Vi måste få ok av vår advokat innan så sker. En person i byn har anmält oss för vanvårdad av byggnad men som situationen är nu har vi inte möjlighet att göra någonting och vill berätta för er att även vi tycker det är tråkigt att situationen är som den är och att åtgärd är planerad så snart vi får klartecken.

Planen är dock att sätta upp staket och röja upp på tomten. Detta kommer att ske så snart vi får klartecken. Tilläggas kan att staketet är beställt och kommer sätta upp även om vi inte fått klarteckning till röjningen.

Vi hoppas få möjlighet att snart återkomma med tid för uppröjningen.”

Med vänlig hälsning

Agneta Rydström för Snåresta 22:30 AB

Uthyrning en viktig inkomst

Att hyra ut Byahuset har blivit en viktig inkomst för Byalaget. 2017 har vi fått in över 25.000 kronor i hyra, att jämföras med 16.700 kronor året innan.

För det kan vi tacka Karina Stålheden, som lagt ner ett fantastiskt arbete på uthyrningen. Varje uthyrning innebär träff, visning och genomgång med de som ska hyra, en rad praktiska bestyr, inköp, städkoll, telefonkontakter och förstås betalning, budget etc. Sedan vi fick ett nytt kök i maj 2013 och Karina Stålheden haft ansvar att hyra ut byahuset har byalaget fått in 82.000 kr.

Vid årsskiftet lämnar Karina över uthyrningsverksamheten. Byalaget applåderar och tackar för gedigna och högst värdefulla insatser!

Nya på posten blir inte bara en, utan en grupp på tre personer; Eva-Maria Eriksson, Anna Kihlgren och Göran Olsson. Dags att axla Karinas mantel!

Uthyrningen är inte bara av godo. Vi har fått klagomål på hög musik in på natten. Därför har vi beslutat att endast tillåta uthyrning till större (och sena) fester max två gånger per månad (sådana fester arrangeras normalt sommartid). Vi inför också restriktioner, bland annat att dörren mot verandan ska vara stängd efter klockan 22 och musik max till klockan 24. Vi höjer också hyrpriset för utomstående, vilket möjligen också minskar antalet stora fester. Dock behåller vi dagens hyrpris för byalagets medlemmar. I budgeten för nästa år sänker vi därmed också hyresintäkterna och kalkylerar istället med 16 000 kronor.

2 x Göran = ogräsfritt

Den något blöta sommaren medförde ganska få aktiviteter på Byahusets gård. Boulespelet på söndagar regnade ofta in och tyvärr spelas det inte så mycket fotboll heller.

Förutom det roliga i att träffas och spela spel, har inte minst fotbollen den trevliga effekten att ogräset inte får tillfälle att frodas. Så några veckor in i sommaren såg det inte så trevligt ut på gården.

Dock, byn är fullt av entusiaster. Först ut var Göran Olsson, som ägnade ett antal dagar på att rensa bort allt ogräs i häcken mot Bygatan. Inspirerad av detta var det Göran Bondesson, utrustad med diverse arbetsfordon och redskap, som tog vid och lukade bort ogräset på gårdsytorna.

Stort tack!

Plats för nya loppisprylar

Det är härligt att så många i byn tänker på loppisen året runt. Var och varannan helg kommer nya leveranser till Byahusets garage. Faktiskt så många, att garaget snabbt blev fullt.

Nu är det åter tömt (tack Monika Håkansson för loppisförvaring), så nu är ni välkomna att åter lägga prylar i garaget som ni vill skänka till loppisen. Var vänliga och använd endast det högra garaget framför Byahuset. Om det skulle bli fullt igen eller ni har större prylar som inte får plats, kontakta loppisansvariga Göran Bondesson (073-311 92 82) eller Thomas Billgren (0703-16 02 03).

Frukosttrångt på verandan

Sommarens stora nyhet var Frukost på verandan.

Samtidigt som vi åt en god frukost fick vi lyssna på premiärtalaren Bengt Norborg, utrikeskorrespondent vid Sveriges Television och sommarboende i Snårestad. Han har bott utomlands i ungefär tio år och besökt över 100 länder i jobbet. Förutom arbetet som korrespondent är Bengt dessutom programledare för SVT:s Korrespondenterna.

Verandan var helt full – närmare 70 bybor – på en av sommarens få soliga dagar. Bengt tog oss med på en fantastisk resa. Det blev globalt, lokalt, lärorikt, spännande, eftertänksamt, personligt och också högst känslosamt. Tack Bengt och tack kulturlaget – och byn hoppas på fler frukostar.

Jazz i dungen. Oh, yes!

Inte en sommar utan Berit Anderssons arrangemang Jazz i dungen. Alltid lika trevligt, avspänt och förbaske mig så lyckas Berit dessutom nästan alltid fixa bra väder.

I år var det en lite annorlunda (och riktigt bra) sättning, men förstås kändes det tryggt och mysigt igenkännande att det var Nils-Ove Månsson, eller Snyggenisse som är artistnamnet, som huserade bakom trummorna.

Tack bandet och tack Berit för arrangemanget.

Till och med solen ville vara med på jazzkvällen!

Beez med regnotur

För andra året i rad hade Berit Andersson och The Beez oturen att pricka in en regnig dag för spelningen i Snårestad. I sista stund fick stolar och utrustning flyttas in i Byahuset.

Men faktum är att The Beez lyckades snabbt få publiken ur den regntunga stämningen. Bandets sprittande 60-talsmusik fyllde hela Byahuset och en nynnande, leende och gungande publik var genast med på noterna. Och, som musiktraditionen påbjuder i Snårestad, även här med en lokal förmåga på trummor (och sång); Sven-Anders Sölveborn.

Welcome back boys, maybe on a sunny day next time!

Schacksuccé för Johan W

Johan Wikström (Möllebacken) har ägnat hela hösten åt schack. Inte i dess vanliga mening utan som huvudrollsinnehavarare i Björn och Bennys musikal Chess. Den har gjorts om till svenska och har spelats för ständigt utsålda hus i Kristianstad, totalt har 16.500 biljetter sålts.

Föreställningen, och allra mest Johan själv, har fått lysande recensioner. Så här skrev till exempel en recensent:

”Vad gäller Johan Wikström själv, så vet jag ingen av dagens svenska musikalartister som har en lika tät och bärig röst från mörkt till ljust, en röst som går igenom den tjockaste av ljudkulisser. Han slår fast sin roll som Musikalsveriges bäst bevarade hemlighet.”

Grattis Johan till framgångarna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Wikström (till höger) som den ryske schackspelaren Anatolij och Patrik Martinsson som den arrogante amerikanske schackspelaren Freddie.

Pubar med Ostindien och klurigheter

Våra pubar är en ljusglimt i höstmörkret, med närmare 50 besökare varje gång. På första höstpuben fick vi ett föredrag av Superkargören Bengt-Göran Nilsson som levande berättade om sin resa med Ostindiefararen Götheborg. Föredraget var mycket uppskattat. Lika uppskattad var Västkustgrytan som serverades i puben. Novemberpuben bjöd på hjärngymnastik i form av en quiz. Besökarna delades upp i sju lag och tävlingsinstinkten var det inget fel på. Publaget bjöd på många svåra frågor om stort och smått och hade lyckats få med många klurigheter. Vem trodde till exempel att, om man reser mellan Buenos Aires i Argentina till Montevideo i Uruguay, att man reser nästan rakt österut. Kolla på kartan själv, om du inte tror oss!

Till alla pubar har publaget lagat maten själva – och den blir alltid lika uppskattad.

Läskiga barn…

27/10 var det Halloweendisco i byahuset där 44 festglada barn utklädda i diverse läskiga utstyrslar kom. Barnen i ungdomslaget skötte planering, dekoration och arrangemanget på ett utomordentligt sätt. Therese, Klara och Ida ordnade inköp till kiosken, vilken de sedan tog hand om tillsammans med Cornelia. De ordnade även lekar som limbo och dansstopp vilket barnen uppskattade mycket. Charlie, Hampus, Rasmus och Tobias spelade den senaste musiken. Lukas satt i kassan och tog emot inträdet. Ute på gårdsplanen ordnade Rasmus så att barnen fick känna ner i dolda skålar med diverse läskig ”slime” för att leta efter saker. Det var härligt att se dessa ungdomars stora engagemang och att vi föräldrar endast var med som ett stöd.

Trädgårdsvandringar i söder

Efter att 2015 fått se trädgårdar i byn, sökte vi oss norrut året efter och 2017 var det trädgårdar söder om byn som stod på programmet.

En solig dag i juli var vi hos Bengt och Bodil Lachman på Högasten. Vi fick se deras planteringsskiss och hur trädgården utvecklats under åren.

Det var intressant att se hur denna stora trädgård systematiskt anlagts av Bodil och Bengt för att skapa vackra skydd mot den ständiga blåsten i kustnära lägen. Där finns skulpterade träd och buskar samt gångar i riktning mot havet som var som gotiska valv. Men det sker alltid något nytt eftersom Bengt och Bodil följer den engelska maximen ”A gardener´s work is never at an end”. Vandringen avslutades med ett glas gott vin i paviljongen, som omgärdas av skyddade växter och med utsikt över Östersjön.

I slutet av samma månad åkte vi till Staffan Lake och hans fru Marguerite Luthman på Snårestads vingård och fick se deras cirka   1 000 solarisplantor som växer på söderslänten mot havet. Regnet öste ner på vägen till deras hem men när vi väl kom dit sken solen. Vi fick en mycket ingående beskrivning av vinodling i våra nordliga trakter. Staffan har varit ordförande i föreningen Svenskt vin och har verkligen koll på vinodlingen i landet. Den gröna druvan Solaris är alldeles utmärkt i vårt klimat, fick vi veta.

-Det var en dröm som blev verklighet med vinodlingen. Vi hade faktiskt köpt vinplantorna innan köpet av gården var helt klar, berättade Staffan.

Färden gick sedan vidare till Lilla vägen där vi beskådade Erland och Marie-Louise Holmqvists trädgård. De har skapat flera skyddade oaser med utsikt över havet och det vackra landskapet runt deras hus. Även där avslutades besöket med ett glas ur en mycket god fruktbål.

Rapport från Snårestads hälsoinspiratör

”Det var svårare än jag föreställt mig att ta över stafettpinnen till temat ”Hälsa”. Men jag ger inte upp, kommer även att vara ansvarig under det kommande året och tar med glädje emot förslag som kanske kan få våra medlemmar att komma ut ur stugan! Jag ska se till att skicka ut information och påminnelser om vad som händer och sker.

Så här såg höstens aktiviteter ut:

 • I ”Bastubad hos Berit” (för damer) var vi ett litet men tappert gäng och vi hade en lång och mycket trevlig kväll! Hoppas att Berit har lust att ordna en februariträff under samma tema.
 • 24/9 gick vi en fågeltur med Gustav Tallroth, se separat text.
 • Den 31/10 höll jag ett litet föredrag om ”Hälsa” med en intressant och lång diskussion efteråt. Och till min stora glädje, fick jag veckan efter höra att det satt igång många tankar hos enskilda personer. Samt att Apotekets försäljning av D-Vitamin fick en kraftig tillväxt!
 • Vandring mellan Svarte och Mossbylund ställdes in p g a stormigt väder och därmed för få anmälningar. Hälsoinspiratören tog sig istället friheten att ligga kvar i sängen och läsa.

Ta hand om er och glöm inte att en promenad i decembermörkret också kan göra susen. På återseende i aktiviteternas Centrum 2018!”

Charlotte Skutta

Fågelvandring med Gustav Tallroth

”Vädergudarna var med oss, nyfikenheten var stor och termosarna var fyllda. Inte nog med att vi fick lära oss massor om fågellivet, Gustav introducerade även en ny bit Skåneland för de flesta av oss. En underbar sträcka västerut från Abbekås, mot Hörte. Det är en bit mark som på privat initiativ sköts om extra, för att gynna fågellivet.

Gustav var tålmodig och försökte lära oss massor av namn och hur vi skulle kunna se skillnad på olika gäss, änder och andra bevingade varelser. Det satte sig inte riktig, inte i mitt minne i alla fall. Däremot blev jag mycket fascinerad av två historier, en vetenskaplig och en sägen.

Den ”vetenskapliga delen” berörde flyttfåglarnas otroliga resa söderöver. Hundratals mil, sträcker sig deras resa. Fåglarna tros ha någon form av inre karta, som ett GPS- system, som de använder för att nå sina mål (mycket förenklat). Innan de ger sig av, äter de upp sig ordentligt. Inför själva flyttningen samlar fåglarna ihop sig i stora flockar. Många arter flyger i formationer för att spara energi. Det vill säga att man åker lite snålskjuts i skydd av framförvarande individ. Fåglarna turas om att ha en ledande ställning, beroende på hur trött ledarfågeln är. Men det mest fascinerande vi fick veta är att under den långa färden växlar fågelns olika hjärnhalvor mellan vakentillstånd och sömn. Ena hjärnhalvan sover och den andra är aktiv pilot!

Sägnen handlar om hur kungsfågeln fick sitt namn. Det latinska namnet Regulus regulus betyder ungefär ”liten kung” och liten är den! Fågeln väger endast 5-6 gram och blir ca 9 cm. Därmed Europas minsta fågel. Så här berättar folksägnen:

Den lilla konungen

Fåglarna kom en dag för länge, länge sedan överens om att de skulle välja en ledare, en KUNG och man beslöt att den som kunde flyga högst, skulle erövra titeln. Den mäktiga Örnen kastade sig segervisst upp i luften, bredde ut sina vingar och flög högre och högre. Långt högre än alla andra fåglar. Och till slut när han knappast orkade mer, så ropade han över nejden:”Nu är jag kung, jag flyger högst av alla!”

Men en mycket liten fågel hade gömt sig under örnens ryggfjädrar och smög sig fram, lyfte sina vingar och flög några meter över den uttröttade örnen och sjöng: ”Nej, nej … ännu högre upp är jag, så nu är jag kung”.

Charlotte Skutta

 

Q55+

”Det har varit ett händelserikt år, 2017, vi har bland annat firat 10 år.

Vi är en grupp härliga, kreativa quinnor, vi träffas en gång i månaden, alla boende i Snårestad.

Året startade med sopplunch på Ystads Teater där vi lyssnade på

Romeo- och Juliakören, som framförde Amerikaresan.

I mars studerade vi Cinemateket i Ystad, mycket intressant, med bland annat Henning Mankells inspelningar och rekvisita.

En mycket varm och solig dag i april besökte vi Charlotta Berlins museum där vi fick höra om Lottas spännande liv. Efteråt festade vi på Utahs Glassmakeri.

Greve Fritz Piper visade oss det vackra Krageholms slott i maj och på hemvägen drack vi kaffe vid Krageholmssjön.

Innan sommaruppehållet bar det Ut i det blå, på slingriga vägar kom vi till Källesjö och besökte Bertil Stolts Bigårdar.

Vi fick lära oss om bina, smaka många sorters honung och kaffet drack vi i hans vackra trädgård.

Vårt 10-årsjubileum firade vi med champagne i Gula Villan, alla quinner var där, klädsel: hatt och lång klänning, även Ystads Allehanda gjorde besök. Sedan bar det av med inhyrda bilar till Mossbylunds restaurang och där intogs en trerättersmiddag, Nino Lindblom underhöll med gitarr och allsång.

Barnmorskan Anna-Lena Eriksson berättade i oktober om sitt arbete i Bolivia

Och i november lärde brandinspektör Lars-Erik Larsson oss brandsäkerhet inför julen. Juleljusen ska vi stöpa i december,

dricka glögg, äta pepparkakor.”

Berit Andersson

Tingvall Trio spelade i Elbphilharmonien, Hamburg

”Vår granne, Martin Tingvall, är en jazzpianist som också komponerar sin och Tingvall Trios musik. Gunnel och jag har alla hans och trions skivor som vi gärna lyssnar på och också ger bort som present till jazzvänner och bekanta.

När Martin i juli berättade att Tingvall Trio skulle spela i Elbphilharmoniens stora sal i Hamburg gick vi genast in på nätet för att köpa biljetter, men de vara redan utsålda; i juli för en konsert i november!

Efter många försök lyckades Martin trots allt ordna biljetter för oss och även för Camilla Ahlgren och Martin Asphaug här i byn. När vi på kvällen den 8:e november kom in i biljetthallen var den smockfull med människor som skulle försöka få några eventuellt överblivna biljetter. Det var en speciell känsla att gå förbi kön och hämta reserverade biljetter.

När vi läste programbroschyren som vi fick innan vi åkte det långa rullbandet upp till 8:e våningen förstod vi redan hur stor Martin Tingvalls trio är i Tyskland.

Omar Rodriguez Calvo, basfiol; Martin Tingvall, piano och Jürgen Spiegel, trummor

 

”Sedan gott och väl 20 år spelar de nu sida vid sida: Martin Tingvall, Omar Rodriguez Calvo och Jürgen Spiegel – en svensk, en kuban och en tysk, som har funnit sitt nya hem i Hamburg. Tillsammans är de den ”bästa jazz-exporten” staden har, beskrev Hamburger Abendblatt trion.

Tillsammans har de gett ut sex CD-album (det senaste Cirklar) som har katapulterat Tingvall Trio in i den första jazz-ligan och de har fått många supportrar i hela världen. Trion leder inte bara sedan veckor jazzlistan utan har också stora framgångar i poplistan. Fem gånger har redan Tingvall Trio tagit hem tyska Jazz Award och två gånger Echo Jazz-priset som årets jazzensemble och som publikpriset.

Det var med stor förväntan vi kom in i stora salen. 2.500 platser runtom scenen som fylldes för att när konserten startade, inte ha en plats ledig!

Det blev en underbar konsert med långa applåder och med stående ovationer så trion fick spela tre extra nummer innan publiken släppte iväg dem.

Tack Martin, Omar och Jürgen i Tingvall Trio!”

Gunnel och Henning Wittmeyer

Annonser

Byalaget äger en byggnadsställning som vi hyr ut till medlemmar

Den finns i flera sektioner och som mest kommer man upp 7 meter. Vi hyr ut den till byalagsmedlemmar som har varit medlemmar i minst ett år till ett pris som ligger 50% under marknadspris. Hyran för en halvhög ställning är 75/dygn, 375 kr/vecka eller 1.500/månad. För den höga ställningen blir det dubbelt så mycket.

 

Vill ni hyra den kontaktar ni mig.

Henning Wittmeyer 0411 70037

 

 

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.