Arbetsdag i byahuset

01/06 09:00 - 13:00
Bengt-Göran Nilsson
Phone: 0709-556443

Huslaget kallar till en arbetsdag lördagen den 1 juni.

Genom att byalaget äger huset är vi alla delägare.

Vi har en lång lista med arbetsuppgifter, som vi behöver hjälp med.

Vi samlas i huset kl 09.00 och håller igång till 12-13 eller längre beroende på väder och intresse.

Vi vill gärna veta att du kommer, så att vi kan planera arbetet.

Mail, sms, mobil , det som passar dig bäst.

Vi som ingår I huslaget är Göran Bondesson, Ola Persson, Erik Stenkvist och

jag Bengt-Göran Nilsson som sammankallande.

Kontakta mig på

Mobil: 0709-556443

Epost: bg.nilsson@bgn.se