David Azzaline, fysioterapeut och hälsoutvecklare i Avonova

23/03 Hela dagen

kommer till Snårestad för att berätta om ”Spinal Back Rack”. En ny metod för en rörligare rygg. Särskilt utskick kommer. Detta föredrag kommer att kosta inträde.

Tid meddelas senare