Ljunits församling

Related upcoming events

  • 03/03 18:30 - 03/03 20:00

    Sångcafé i Snårestads byahus kl 18.30-20.00
    En stunds trevlig samvaro med allsång och fika (till självkostnadspris).
    Ett samarrangemang mellan Ljunits församling och Snårestads byalag.
    Du kommer väl!