Byalagsrådet

I Byalagsrådet i Ystad kommun är alla byalag i kommunen representerade.

ystadbyalagsrad@snarestad.se

Snårestad byalags representant i rådet är Sven-Anders Sölveborn

Tel: 70007

Sven-Anders Sölveborn är ordförande i rådet.

Rådet har regelbundna samrådsmöten med kommunledningen.

Byalaget är också medlem i SLUG, Skånes länsbygderåd, som är regionalavdelning för ”Folkrörelserådet, Hela Sverige ska leva”.

 

 

 

Länka: