Huslaget

Sammankallande: Bengt-Göran Nilsson

Tel: 0411 70186 Mobil 0709-556443

Traditionsenlig loppis ordnas  i juni

Huslaget ska ansvara för byahusets skötsel och underhåll inom den budgetram som fastställts av styrelsen. Inom huslaget ska dessutom finnas en grupp som ansvarar för uthyrning av lokalerna och som hanterar kontrollen av detta

Uthyrningen sker via hyra.byahuset@snarestad.se

 

Länka:

Lämna ett svar