IT-laget

IT-laget ska bevaka och främja bygdens digitala informationsverksamhet samt vårda byalagets datorutrustning.

itlaget@snarestad.se

Sammankallande: Henning Wittmeyer

Tel: 0709 42 70 88

 

Länka: