Sångcafé

20/10 18:30 - 20:00

Snårestads byalag ordnar fika till självkostnadspris och Anna-Maria Hagemann kommer med instrument och allsångsblad.