Styrelsen

Styrelsen

Petra West Stenkvist,  ordförande. 0737 02 80 01.

Alexander Ekwall, vice ordförande, också barn&ungdomslaget

Cecilia Billgren, sekreterare. 0739 88 45 19.

Jocke Åkesson, kassör. 0701 16 73 33.

Hanna Denes.

Gabriella Drake-Lindfors, också publaget.

Mats Ekdahl, också huslaget. 0707 90 31 16.

Sammankallande i lagen

Publaget: Mats Grahn. 0705 32 02 30.

Barn&ungdomslaget: Alexander Ekvall

Huslaget: Mats Ekdahl. 0707 90 31 16.

Uthyrning: Henning Wittmeyer. 0709 42 70 88.

Friskvårdslaget: Ulla Hedin. 0708 19 17 37.

IT-laget: Henning Wittmeyer.  0709 42 70 88

Hembygdslaget: Vakant, tills vidare.

Kulturlaget: Cecilia Billgren. 0739 88 45 19.

Q55+: Berit Andersson i gula villan. 0737 52 32 24.