Snårestadsvisan

Snårestadsvisan

Melodi: Yippiyej

Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Våran ledare är Henning
Arne sköter byens penning
Ja va vore livet utan Snårestad

Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Göranklipper många häckar
Skiten samlar upp i säckar
Ja va vore livet utan Snårestad

Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Från polska bussen varje vecka
Kan du köpa dig en blecka
Ja va vore livet utan Snårestad

Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Många går omkring och drömmer
Hungaskiten de ju glömmer
Ja va vore livet utan Snårestad

Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Varje vinter is vi spolar
Och på sommaren vi boular
Ja va vore livet utan Snårestad

Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Grannens ungar byggt en koja
Många kommer dit och stoja
Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Bilarna de kör som fanken
Undra vad de har i tanken
Ja va vore livet utan Snårestad

Ja va vore livet utan Snårestad
Ja va vore livet utan Snårestad
Här är många som bestämmer
Det är där som skoen klämmer
Ja va vore livet utan Snårestad

av Bosse Andersson

 

Ladda ner Sångtext som PDF